Zkouška z angličtiny ICAO

Úvod Naše službyZkouška z angličtiny ICAO

Vítejte ve Sky Office, CZ/ ICAO ENGLISH 24


Jsme ÚCL pověřenou organizací, provádějící zkoušky z angličtiny ICAO pro piloty. 


Zkouška z angličtiny ICAO

 

je ústní zkouška určená pro piloty, kteří chtějí létat do zahraničí, resp. mimo území České a Slovenské republiky. Zkouška probíhá výhradně v anglickém jazyce. Posuzována je jak hovorová, tak letecká angličtina. Uchazeč musí prokázat, zda splňuje požadavky uvedené v Part-FCL.055 (a) až (c), tj. schopnost porozumět mluvenému jazyku, schopnost mluvit a reagovat v situacích standardních i nestandardních, které mohou v leteckém provozu nastat.

 


Průběh zkoušky

 

 • úvodní rozhovor
 • poslech 2 záznamů autentických komunikací pilota a ATC, následně 3 otázky ke každému záznamu
 • pohovor s examinátory - 3 otázky zaměřené na profesní situace z oblasti zdravovědy, situací za letu a komunikace s cestujícími, případně ATC nebo pozemními složkami
 • popis obrázku vztahujícího se k létání, plus 2 otázky související s tématem na obrázku

 

 Délka zkoušky

 

 • 30 minut

 

Hodnocení a platnost zkoušky

 • výsledek zkoušky se uchazeč dozví hned po zkoušce
 • hodnocení podle stupnice ICAO úrovně 1 - 6
 • podmínkou úspěšného složení zkoušky je získání minimálně ICAO úrovně 4
 • úspěšný uchazeč obdrží certifikát, na základě kterého mu bude na ÚCL/LAA zapsána získaná úroveň angličtiny ICAO do průkazu způsobilosti s platností:
 • ICAO úroveň 4 - platnost 4 roky
 • ICAO úroveň 5 - platnost 6 let
 • ICAO úroveň 6 - platí bez omezení

 

Cena za zkoušku

 

 • 3000 Kč+DPH

 

Místo konání zkoušky

 

 • letiště Česká Lípa (LKCE), zázemí hangáru společnosti Sky Office JTN, s.r.o.
 • sídlo společnosti Sky Office JTN, s.r.o. ve Velkých Přílepech - Praha západ

 

Volné termíny - v kontaktním formuláři uveďte preferovaný datum a čas zkoušky. My Vám zpětně termín potvrdíme nebo nabídneme jiný. 

 

 

 

Přihláška ke zkoušce z letecké angličtiny ICAO
V případě, že Vám doposud nebyla úroveň znalosti z Aj ICAO uznána, uveďte "nemám"
Zde uveďte preferované datum zkoušky. Pro potvrzení Vás budeme kontaktovat.
antiSpam [nový kód]
Copyright 2015 - 2024 © Vyhlídkové lety Česká Lípa